vidipen notuleerservice - professioneel notuleerbureau in Midden-Nederland voor het uitbesteden van al uw notuleerwerkzaamheden !! Voor een professionele vastlegging van het gesproken woord.introductie vidipen notuleerservice
werkwijze vidipen notuleerservice
werkveld vidipen notuleerservice
vacatures vidipen notuleerservice
contact vidipen notuleerservice
homepagina vidipen notuleerservice

 

  • Veelal wordt Vidipen Notuleerservice gedurende langere periode voor het opstellen van de verslagen van bepaalde vergaderingen ingeschakeld, maar ons bureau is zeker ook voor incidentele opdrachten inzetbaar.

  • Uit ervaring weten wij dat binnen vergaderingen een vaste notulist zeer op prijs wordt gesteld. Dit is dan ook het uitgangspunt bij de planning van ons werk.

  • Over de vorm van de notulen worden vooraf duidelijke afspraken gemaakt. Desgewenst stellen wij bij het verslag ook een (voortschrijdende) besluiten-/actielijst samen.

  • In principe werken wij met bandopnames, welke na vaststelling van het verslag worden gewist. Deze opnames worden uiteraard als strikt vertrouwelijk behandeld.

  • Uiterlijk 10 werkdagen na de vergadering zijn de notulen klaar. In overleg is doorgaans ook een kortere uitwerktermijn mogelijk.

 

Edeseweg 192-A  6732 DC  HARSKAMP (Gld.)  T: (0318) 45 79 11  E: info @ vidipen.nl

SpyderTrax produced by ElectroKits